کارهایی که ما انجام می دهیم

ما صمیمانه، عاشقانه و دلسوزانه بهترین خدمات را برای فرزندان دلبند ایرانی ارائه می نماییم. مهد کودک دادمان شرایط متفاوتی را برای محیط آموزشی خود طرح ریزی نموده است، به گونه ای که نه تنها به کنجکاوی های کودکانه پاسخ می دهد، بلکه در جریان بازی و به صورت غیر مستقیم کودکان را نسبت به محیط پیرامون خود حساس می نماید و آنان را به آموختن مطالب متنوع در حالی که از فرآیند یادگیری احساس خوشایندی دارند، ترغیب می کند. بر همین اساس می توان گفت که مهد کودک دادمان، بهترین مهد کودک تهران است که خلاقیت را شکوفا می کند.

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید