نقاشی خلاق

نقاشی کردن مجسم کردن، به تصویر کشیدن رویاها، تخیلات، احساسات و حالات درونی کودک‌ است.

برخی از فواید نقاشی عبارت است از:

نقاشی کشیدن راهی عالی برای تقویت ماهیچه های دست است که در‌سنین مدرسه در‌مهارت نوشتن کودکان نقش مهمی دارد. هم چنین، نقاشی به هماهنگی چشم ها و دست های کودک کمک شایانی می کند.

نقاشی کشیدن هم نیم کره چپ مغز که محل فعالیت های تحلیلی و منطقی است و هم نیم کره راست که محل فعالیت های خلاقانه و احساسی است، فعال می کند. هماهنگی و فعالیت دو نیم کره چپ و راست نقش موثری در قدرت حل مسئله در کودک ایفا می کند.

نقاشی کردن فرصت مناسبی را نه تنها برای حل مسئله، بلکه تفکر خلاق، تصمیم گیری و کسب آرامش در کودک به وجود می آورد.

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید