موسیقی

موسیقی سه بخش مهم از وجود کودک را به صورت همزمان به تکاپو می اندازد و آن عقل، احساس و جسم اوست. تحقیقات نشان می دهد گوش دادن منفعلانه به موسیقی کودکان را باهوش تر می کند؛ یعنی اگر از سنین کودکی فرزندتان را در معرض موسیقی بگذارید، به روند رشد ذهنی او کمک زیادی کرده اید. اما مطمئنا این دسته از کودکان قابل مقایسه با کودکانی نیستند که به صورت فعالانه یعنی نواختن یک ساز به تمرین موسیقی پرداخته اند.

دوره های موسیقی در مهد کودک دادمان بر اساس رویکرد ارف-شول ورک طراحی شده است. با توجه به این که همه کودکان از دوران جنینی از طریق تپش قلب، ریتم را در بدن مادر تجربه می کنند، از این رو به طور ذاتی دارای هوش موسیقایی هستند. بنابراین در مهد کودک دادمان، ما از طریق ایجاد فضای موسیقایی و انجام بازی های آوازی، حرکتی و ریتمیک به پرورش این هوش کمک می کنیم و کودکان را در معرض موسیقی و ریتم قرار می دهیم.

هم چنین، برای آشنایی کودکان با موسیقی در مهد کودک دادمان از سازهای ارف، موسیقی های چندصدایی، بازی های ریتمیک و آوازی استفاده می شود. سازهای ارف مانند چوبک، زنگوله، مثلث و خاشخاشک می باشد که به تقویت مهارت های ذهنی، حرکتی و نوآورانه درکودکان کمک می کند.

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید