سفالگری

خاک رس یکی از بهترین پدیده‌‌های طبیعی موجود در محیط می‌باشد که عامل ایجاد ارتباط کودک با محیط طبیعت می‌گردد.

استفاده از گل رس برای درست کردن سفال موجبات رشد ذهنی، فکری، روحی، روانی و جسمی را در کودک فراهم می‌آورد.

از طریق فشردن گل رس و ایجاد اشکال جدید کودک می‌تواند تخلیه روحی گردد و انرژی‌های منفی را از خود دور کند.

آموزش سفالگری نه تنها می‌تواند منجر به سرگرم شدن کودک می‌گردد و مهارت‌های بسیاری را از طریق تجربی در اختیار آنان قرار می‌دهد؛ سفالگری یکی از بهترین فعالیت‌ها در کودکان می‌باشد که تاثیر فراوانی در رشد و پرورش استعدادها و خلاقیت در کودکان دارد.

کودک با استفاده از گل رس می‌تواند به ایده‌های ذهنی خود جامه عمل بپوشاند و آن‌ها را در قالب یک اثر هنری به نمایش در آورد.

همچنین، بازی با گل رس و سفالگری موجب افزایش مهارت‌های دستی و تقویت عضلات انگشتان در کودک می‌شود.

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید