اصول راهبردی با رویکرد آینده نگری

مهد کودک دادمان از شیوه های مدرن ” اصول مدیریت راهبردی (Strategic Management) ” بهره مند می باشد. با الهام از اصول مدیریت راهبردی با رویکرد آینده نگری، مهد کودک دادمان ” ماموریت، چشم انداز، ارزش و هدف” خود را به شرح ذیل توصیف می نماید:

ماموریت

پژوهش، پرورش، آموزش، افزایش مهارت های فردی و اجتماعی، یادگیری برخورد با چالش ها، تصیم گیری و حل مسئله ضمن مراقبت مستمر در محیطی شاد، مفرح و بازی محور برای گروه های سنی شش ماه تا شش سال ماموریت مهد کودک دادمان می باشد.

چشم انداز

بر آنیم با سعی و کوشش مستمر در سال 1400 به عنوان بهترین و برترین مهد کودک دو زبانه ایران باشیم.

ارزش

در راستای توسعه پایدار، احترام به طبیعت و توجه به حقوق کودکان از ارزش های اساسی ما می باشد.

هدف

ما دلسوزانه، صمیمانه و عاشقانه برای رشد و توسعه کودک ایرانی تلاش می نماییم.

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید