یادگیری تضمینی زبان انگلیسی از طریق بازی

شادی، بازی، ورزش

بهترین کلوپ ورزشی کودکان

مراقبت مستمر

یادگیری برخورد با چالش ها، تصمیم سازی و حل مسئله

محیطی آموزشی ایمن و بهداشتی

بازی زندگی کودک نیست، بلکه تمام زندگی کودک بازی است.

برنامه های آموزشی

* یادگیری زبان انگلیسی


* یادگیری مهارت های زندگی


* ورزش


* موسیقی


* هنر و خلاقیت 


* مفاهیم ریاضی و مفاهیم علوم 

خدمات

* مراقبت، شادی، یادگیری


* خدمات روانشناسی


* خدمات پزشکی


* کلاس های تخصصی تکمیلی آکادمی ورزش و زبان انگلیسی


* کارگاه های تخصصی و کارگاه های مادر و کودک


* خدمات ویژه VIP و خدمات ویژه CIP

چرا مهد کودک دادمان ؟

* بهترین کلوپ ورزشی کودکان


* شادی، بازی، ورزش


* یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی


* مراقبت مستمر


* یادگیری برخورد با چالش ها، تصمیم سازی و حل مسئله


* محیطی ایمن و بهداشتی

.با سپاس از شما برای بازدید از وب سایت مهد کودک دادمان، لطفاً سوال مورد نظر خود را مطرح نمایید